Kontakt

Kontakt

Adres oddziału

Rolety.com Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 3
PL-74-400 Dębno

Adres siedziby głównej

Allwetterschutz
Karl-Marx-Allee 18
D-15320 Neuhardenberg

Odpowiedzialność za treść

Bert Schieferdecker

Sąd właściwy w Polsce

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Numer Identyfikacji Podatkowej

PL 5971731476

Zarządzanie

Bert Schieferdecker